I sista numret av Magasinet FORM, tidskriften för svensk Arkitektur och Design. Finns en artikel om mig och mitt arbete skriven av Carolina Söderholm.
Varsågod artikeln finns i pdfen här.

Swedish version:

In the last issue of the Swedish magazine of architecture and design you can find a article about me and my work written by Carolina Söderholm.
I have now found out that the article exist in english as well, so please enjoy!

English version: