Jag har gått en kurs och lärt mig mer om att göra film.
En film är ett otroligt bra sätt att berätta för publiken om vad man faktiskt gör, hur det går till när jag bygger mina Kärl.
Och jag kan förmedla en förståelse av hur lång tid det tar och att tiden också är viktig för hu Kärlen till slut blir. Att hela byggprocessen är mer än en byggprocess, det är ett kreativt tillstånd i långsamheten.

Här kan ni se filmen KÄRL – VESSELS , som nu är delvis omarbetad för att bli ännu bättre.

A movie is a strong tool to explain how I build my vessels by hand and why I do it in that way. People start to understand this time consuming process as a kreative state of mind. That slowly creates the vessels in the right way that is needed.

Here you can have a look at the film. KÄRL -VESSELS
I have now made some improvements of the film, so that the film experience will be even better.