Jag har blivit tilldelad Stipendium av Konsthantverkets Vänner ur Anne Marie Frithiofs Stipendiefond.
Motiveringen för att ge mig stipendiet var: “Gunilla Maria Åkesson arbetar med klassiska och enkla former i keramik där kärlets arkitektur förstärks med stämningsfulla glasyrer som leder oss till naturen och dess krafter. De utsökta arbetena visar även spår av dynamisk och experimentell process som resulterar i finstämda keramiska objekt i nordisk anda”

Stipendiet delas ut den 11 maj på Waldemarsudde, och jag kommer givetvis själv att delta vid utdelningen!

I have been awarded a scholarship from Konsthantverkets Vänner, Stockholm. Their motivation to give it to me was: “Gunilla Maria Åkesson works with classic and simple shapes in ceramics. The vessel architecture enhanced with atmospheric glazes that leads us to nature and its forces. The exquisite works also show traces of a dynamic and experimental process that results in delicate ceramic items in the Nordic spirit “

The Scholarship will be awarded 11 may, 2016 at Waldemarsudde, Stockholm and of course I am delighted to be present at the delivery!