Så är det dags att resa till London. Mina arbeten Still Life ställs ut på COLLECT 2014, Saatchi Gallery, London 9 – 12 maj, tillsammans med arbeten av 5 collegor från Blås & Knåda, Elinor Andersson, Paul Grähs, Anne Beth Borselius, Agneta Spångberg och Ylva Wilhelmina Franzén. Välkomna till stand 2:3!

My work Still Life are exhibited at COLLECT 2014, Saatchi Gallery, London, 9 – 12 May together with works from 5 colleagues from Blås & Knåda Gallery, Stockholm.
You are all Welcome to stand no. 2:3!