Små modeller av mina kommande arbeten i röd och svart lergods som ska visas på Collect 2014, i London i maj. De färdiga cylindrarna kommer att ha en diameter ca 35 – 20 cm och en höjd mellan ca 15 till kanske 40 cm.

Temat runt arbetet handlar fortfarande om Stillhet-Närvaro-Enkelhet men det har kommit till ett ord som Beröring. Känslomässig beröring, jag blir själv berörd av mina egna former, de möter något inom mig som känns väldigt positivt. Jag undrar givetvis om andra också kommer at bli berörda…….

Small models of my new work for Collect 2014 in London. Red and black earthenware.
When they are ready they will be about 20 – 35 cm width and 15 to maybe 40 cm in hight.

The theme of my work are still Silence – Presence – Simplicity, but a new word has came up as Touch. Emotional touch, I meet that emotional touch through my work in my self in a very positive way and of course I wonder if my public also will feel ……..