Mina vita porslins cylindrar finns nu hos Brian Haughton Gallery, 15 Duke Street, London. Galleriet ska senare visa dem på den Internationella Konst och Antikmässa i New York 25 – 31 oktober 2013.

My White Cylinders in porcelain are now displayed at Brian Haughton Gallery, 15 Duke Street, London. They are later to be shown at The International Fine Art & Antiques Dealers show in New York 25 – 31 october 2013.