Här har jag hittat två artiklar om Rosenmetoden, för dig som vill veta mer!

De är på norska men var inte rädd för det, man förstår mer än man tror!

Alla var mina lärare under min utbildning i Oslo, Bente Elviken, Trude Sellaeg, Ingrid Eriksen och Mette Brenden. Lene Ertner träffade jag ofta som assistent på kurserna.