Jag är nu medlem av Rosenmetodens Basgrupp hos Kroppsterapeuternas Yrkesförbund övriga medlemmar är Ulf Lindgren, Ulla Eriksson, Ola Linden, Rose-Marie Åhman, Eva Billqvist, Gunilla Wallin, Anna Tångring, Anna Swärd.

Jag och Anna Swärd kommer först och främst att arbeta med medlemskommunikation. Just nu håller vi på med texter till Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds hemsida och broschyr.

Rosenmetoden har också en Världskongress 2012 den 3 – 7 juli i Stockholm, se mer om den här! www.congress2012.rosenmetoden.se/page2.php